Inget foto av Johanna Tjernberg

Johanna Tjernberg

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johanna Tjernberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science