Foto av Johannes Gartner

Johannes Gartner

Knuten till universitetet, Dr, M.A., Dipl.-Ing.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johannes Gartner är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap