Foto av Johannes Gartner

Johannes Gartner

Knuten till universitetet, Dr, M.A., Dipl.-Ing.

Nätverk

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren