Foto av Johannes Kumra Ahnlide

Johannes Kumra Ahnlide

Doktorand

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Bioinformatik och systembiologi
  • Datorseende och robotik (autonoma system)
  • Cell- och molekylärbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johannes Kumra Ahnlide är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren