Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Johannes forskning har i huvudsak bedrivits inom två stora forskningsprogram. 1) Det RJ-finansierade "Vetenskap och beprövad erfarenhet", http://www.vbe.lu.se/ (2015-2021) och 2) det Formas-finansierade Linnéprogrammet LUCID, http://www.lucid.lu.se/ (2008-2018). Johannes forskning är inriktad på centrala begrepp (t ex beprövad erfarenhet), vetenskapsteori (förklaringar, interdisciplinaritet, mekanismer och olika typer av evidens), teorier om beslutsfattande, orsaker och risk.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Filosofi
 • Humaniora

Fria nyckelord

 • vetenskapsteori
 • riskkommunikation
 • beslutsteori
 • metafysik
 • evidensbaserad
 • beprövad erfarenhet
 • vetenskap och beprövad erfarenhet
 • klimatforskning
 • kausalitet
 • risk
 • förklaring

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johannes Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren