Foto av Johannes Stripple

Johannes Stripple

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Johannes Stripple är docent i statsvetenskap med inriktning mot miljö- och klimatpolitik. Johannes har studerat många olika aspekter av hur samhället hanterar klimatutmaningen. De senaste åren har forskningen handlat om samhällsstyrning, internationella klimatförhandlingar, utsläppsmarknader, säkerhetspolitik, europapolitik, scenarier, urbana miljöer, människors sätt att hantera sina egna utsläpp av klimatgaser och omvandlingsprocesser mot ett koldioxidsnålt samhälle. För en längre beskrivning av Johannes forskning, gå vidare till den engelska sidan.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fria nyckelord

  • klimatförändringar
  • skogar
  • styrning
  • föreställningar

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johannes Stripple är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren