Personlig profil

Forskning

Research fields:   Coded communication, modulation, bandwidth-efficient coding, complexity of algorithms, chip design

Former Director, SSF Strategic Center for High Speed Wireless Communication

Former Director, ELLIIT Center

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kommunikationssystem