John Olsson

Forskare, Doktorand

Personlig profil

Forskning

Vetenskapligt fokuserar John Olssons forskning på omnikanal handel och leveranstjänster. Mer specifikt kretsar hans forskning kring den framväxande tjänsten med mottagarfri hemleverans inom den digitala dagligvaruhandeln. Han studerar mottagarfria leveranstjänster ur ett konsumentcentrerat perspektiv för att belysa kundresan i förhållande till sista milen.

John Olsson är doktorand vid avdelningen Förpackningslogistik vid Institutionen för designvetenskaper vid LTH, Lunds universitet. Dessutom är han del av ReLog på Campus Helsingborg och affilierad med Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet.

Undervisning

John Olsson undervisar i Logistics Service Management programmet på Campus Helsingborg som ges i samarbete mellan LTH och samhällsvetenskapliga fakulteten. Han sitter med i kandidatprogrammets ledningsgrupp och undervisar supply chain management, logistik och strategi, samt kvantitativ metod.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där John Olsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren