Foto av Jon Bertilsson

Jon Bertilsson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning behandlar generellt varumärken, varumärkning och konsumtion, men med speciellt fokus på sofistikeringen/kultiveringen av vardaglig konsumtion samt varumärkesorientering i offentlig sektor. Jag använder flera olika kvalitativa metoder för att studera hur konsumenter utvecklar expertis eller ett intresse/ett nörderi för produktkategorier som tidigare varit vardagliga, och därför ointressanta för konsumenters identitetsskapande och statusjakt. Jag använder en liknande fler-metods-ansats (intervjuer, observationer, netnografi) för att studera de spänningar mellan olika värderegimer som uppstår när offentlig organisationer anammar varumärkesbyggande praktiker och ett varumärkessynsätt.

Undervisning

Jag undervisar i konsumtionsteori, konsumentbeteende, global strategisk marknadsföring samt global varumärkning.

Samverkan

Min forskning har spridits till samhället genom artiklar i tidingar såsom Svenska Dagbladet och City Malmö, via svenska radiokanaler såsom P4 Malmöhus och P4 Västra Götaland samt via Sveriges Televisions bildningskanal UR Samtid. Jag har också hållit föredrag för ett antal samhällsorganisationer såsom städers marknadsföreningar, Rotaryklubbar, Kulturnatten i Lund samt för Skånska livsmedelsakademin.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jon Bertilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren