Inget foto av Jonas Öberg

Jonas Öberg

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonas Öberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science