Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturgeografi

Nyckelord

  • kol cykeln, observation av jorden
  • Afrika
  • Senegal
  • fluxmätningar

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonas Ardö är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren