Foto av Jonas Bjärehed

Jonas Bjärehed

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Jonas Bjärehed är psykolog, filosofie doktor och lektor vid institutionen för psykologi. Hans huvudsakliga forskningsintresse berör psykisk hälsa hos ungdomar och vuxna, särskilt avsiktligt självskadebeteende. Jonas undervisar på psykologprogrammet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonas Bjärehed är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren