Foto av Jonas Eberhard

Jonas Eberhard

Knuten till universitetet, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Psykiatri
 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
 • Neurovetenskaper
 • Farmaceutisk vetenskap
 • Farmakologi och toxikologi
 • Medicinsk genetik
 • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
 • Psykologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonas Eberhard är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren