Inget foto av Jonas Hansson

Jonas Hansson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt nuvarande forskningsprojekt är finansierat av forskningsmiljön KK vid Högskolan i Halmstad. Jag vill komma åt den syn på sociokulturell dynamik som är utmärkande för det moderna projektet i väst, Faust-andan, för att tala med Spengler. Min hypotes är att den artikuleras genom en diskurs om ”det historiska”, om vad den historiska utvecklingen ”egentligen” handlar om. Särskilt intresserar mig den tidiga fasen i slutet av 1700-talet och samspelet mellan fransk-brittisk samhällsteori och tysk historiefilosofi, samt slutfasen i den tyska och franska civilisationskritiken under efterkrigstiden.