Jonas Johansson

Universitetslektor, Docent, PhD

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jonas Johansson är Universitetlektor inom kritisk infrastruktur vid Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet vid Lunds universitet och föreståndare för centrumbildningen Centre for Critical Infrastructure Protection Research (CenCIP). Han är Docent inom risk och säkerhet, har en doktorsgrad inom automation och är civilingenjör inom elektroteknik. Huvudsakliga forskningsintressen är risk, sårbarhet och resiliens av komplexa system, med fokus på storskaliga samberoende kritiska infrastrukturer och hur samhället är beroende av tjänsterna som dessa levererar. Applikationsområden inom tekniska infrastrukturer inkluderar elkraftsystem, järnvägssystem, transportsystem, telekommunikation och vattenförsörjningssystem. Samhälliga applikationsområden inkluderar kommunala, regionala och centrala myndigheters krishanteringsarbete, med fokus på beroende mellan samhällsviktig verksamheter och till tekniska kritiska infrastrukturer. Under perioden 2007-2013 arbetade han även som riskkonsult inom tekniska infrastrukturer vid Grontmij AB. Under 2012 arbetade han som forskare vid Johns Hopkins universitet i USA. Han tillhör även Lund University Center for Risk Management (LUCRAM)) vid Lunds universitet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Teknik och teknologier
 • Elektroteknik och elektronik
 • Infrastrukturteknik

Fria nyckelord

 • Kritisk Infrastruktur
 • Beroenden
 • Samhällsviktig verksamhet
 • CIP
 • Critical Infrastructures
 • Risk
 • Sårbarhet
 • Resiliens
 • Reglering
 • Styrning
 • Risk Governance
 • Samberoenden
 • Elkraftsystem
 • Järnväg
 • Vägtransport
 • Vattenförsörjning
 • Försörjningssäkerhet
 • Riskhantering
 • Telekommunikation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonas Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren