Foto av Jonas Johansson

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonas Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science

Engineering