Foto av Jonas Larsson

Jonas Larsson

Knuten till universitetet, Filosofie doktor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonas Larsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nursing and Health Professions

Medicine and Dentistry

Social Sciences