Foto av Jonas Ledendal

Jonas Ledendal

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar på gränsytan mellan juridik och informationsteknik i en affärskontext. I min doktorsavhandling undersökte jag det internationella rättsskyddet för datorprogram. Inom ramen för mitt postdoktorprojekt har jag breddat mitt perspektiv en aning och undersöker hur ny informationsteknik och nya affärsmodeller, såsom molntjänster och öppen källkod, förändrar det juridiska landskapet. Min nuvarande forskning omfattar både molntjänstavtal och öppna data.

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen i immaterialrätt, kommersiell avtalsrätt samt IT-rätt (från introduktionsnivå till masterprogram). Jag har också handlett och examinerat ett stort antal kandidat- och masteruppsatser.

Samverkan

Det är viktigt för mig att mina forskningsresultat görs tillgängliga för och kan vara till nytta för företag, myndigheter, lagstiftare och samhället i övrigt. Det är också viktigt för mig som forskare att få återkoppling från näringslivet och andra intressenter. Jag tar därför varje tillfälle att hålla föredrag, agera rådgivare till och samarbete i forskningsprojekt med företag och myndigheter. Sådan samverkan har varit mycket givande för min forskning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • immaterialrätt
  • avtalsrätt
  • informationsteknologi
  • öppna data
  • molntjänster
  • personlig integritet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonas Ledendal är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren