Foto av Jonas Ledendal

Jonas Ledendal

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar på hur digitalisering påverkar rätten, men också hur rättslig reglering påverkar digitalisering. I min avhandling undersökte jag det internetionella rättsskyddet för datorprogra. Jag har sedan dess deltagit i ett antal tvärvetenskapliga forskningsprojekt som handlat om öppna data och datadelning, tillit i det digitala samhället och politisk polarisering på internet. I min nuvarande forskning inriktar jag mig i första hand på hur tillgång till data och artificiell intelligens (AI) ska kunna förenas med rätten till privatliv och skydd av personuppgifter.

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen i dataskyddsrätt, immaterialrätt, kommersiell avtalsrätt och IT-rätt (från introduktionsnivå till masterprogram). Jag har också handlett och examinerat ett stort antal kandidat- och masteruppsatser.

Samverkan

Det är viktigt för mig att mina forskningsresultat görs tillgängliga för och kan vara till nytta för företag, myndigheter, lagstiftare och samhället i övrigt. Det är också viktigt för mig som forskare att få återkoppling från näringslivet och andra intressenter. Jag tar därför varje tillfälle att hålla föredrag, agera rådgivare till och samarbete i forskningsprojekt med företag och myndigheter. Sådan samverkan har varit mycket givande för min forskning.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Juridik

Fria nyckelord

 • dataskyddsrätt
 • personlig integritet
 • grundläggande rättigheter
 • öppna data
 • artificiell intelligens
 • molntjänster
 • immaterialrätt
 • avtalsrätt
 • internationell handelsrätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonas Ledendal är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren