Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min pågående forskning fokuserar på bakgrund till och verkningar av olika växelkurssystem i Europa sedan 1870. Fastän växelkurser är centrala i nationalekonomin, så är deras långsiktiga effekter på tillväxt och konvergens fortfarande ett ganska outforskat område. Detta håller nu på att ändras, och en session vid Ekonomisk-historiska världskongressen i Boston, till sommaren 2018, ägnas åt denna fråga och publikationer förbereds. Jag började dock min ekonomisk-historiska forskning med en undersökning av varvsindustrin, och blev sedan involverad i projektet Svenska historiska nationalräkenskaper med en prishistorisk studie. Den senare var en förutsättning för beräkningen av BNP i fasta priser och jämförelser över tiden. Detta är självklart inte en trivial uppgift och mätproblem i historiska sammanhang har blivit en gemensam nämnare för mina forskningsproblem: priser och teknisk förändring, tjänster och humankapital i den ekonomiska tillväxten, och nu alltså växelkurser.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonas Ljungberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren