Jonas Manjer

Professor, överläkare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Fem år efter en bröstcancerdiagnos har ca 15% fått ett återfall och 10% dött av sjukdomen. Det är välkänt att tumörens egenskaper som storlek och spridning påverkar förloppet efter diagnos. Beroende på olika faktorer varierar överlevnaden och andelen som efter 20 år dött av sin sjukdom är mellan 5% och 75% i olika grupper. Faktorer som ökar risken för bröstcancer, t.ex. hormonsubstitution eller få barn, ger ofta en riskökning begränsad till tumörer med relativt god prognos. Anledningen till detta är oklar men möjligheten att identifiera faktorer som har en gynnsam påverkan på vilken form av tumörer man får skulle vara av stort värde. Låga vitamin-D nivåer (”lätt brist”), störda nivåer av thyreoideahormon eller relativt låga
selennivåer i blodet är vanliga tillstånd. Det är oklart om dessa tillstånd bör substitueras/behandlas. En faktor som skulle bidra till ett beslut att behandla är om dessa störningar ökar risken för cancer eller påverkar överlevnaden efter en cancerdiagnos. Vi kommer att undersöka vitamin D nivåer, thyreoideahormon, selen, jod och relaterade genetiska faktorer i förhållande till risk för aggressiva tumörer, risk för återfall och risk för död i bröstcancer bland 1200 kvinnor inom Malmö Kost Cancer Studien.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Bröstcancer
  • D vitamin
  • Threoideahormon

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonas Manjer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren