Foto av Jonas Niklewski

Jonas Niklewski

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

I work on a variety of research topics related to sustainable use of materials and the built environment. My main research field is currently related to service life assessment of wood in exposed applications, ranging from timber bridges to facades and timber decks. Naturally, this work involves the study of water and its interaction with timber members.

By improving our understanding and capabilities to predict wood moisture conditions, we can facilitate better design choices and enable more accurate cost (monetary and environmental). Methods used in this work includes laboratory measurements and outdoor monitoring, numerical analysis, machine learning, image and signal analysis, environmental analysis and more. I am also working to make my research results available through design guidelines and web applications.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Fria nyckelord

  • wood, durability, service life

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonas Niklewski är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren