Foto av Jonas Nordin

Jonas Nordin

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är professor i bok- och bibliotekshistoria sedan oktober 2018. Jag disputerade i historia år 2000 vid Stockholms universitet, där jag också är docent.

Mellan 2007 och 2018 arbetade jag på Kungliga biblioteket med forskningsinfrastruktur och avancerade samlingsfrågor. Bland projekt jag arbetat med där vill jag särskilt framhålla digitaliseringen av bevarade bilder från Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna, det mest omfattande planschverket från svensk stormaktstid.

2016–2020 ledde jag forskningsprojektet "TTT: Text till tiden! Medeltida texter i kontext – då och nu", ett forsknings- och djupkatalogiseringsprojekt om de fornsvenska handskrifterna på Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek. Katalogen och digitaliserade handskrifter tillgängliggjordes i databasen manuscripta.se.

Utöver det har jag ägnat mycket uppmärksamhet åt tryckfrihetsdiskussionerna under 1700-talet och arbetar nu på ett större arbete om det som pressforskaren Otto Sylwan kallade "slyngelåren i svensk press", alltså tryckfrihetsperioden 1766–1774.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturstudier
  • Historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonas Nordin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren