Foto av Jonas Nordin

Jonas Nordin

Professor

Personlig profil

Forskning

Jag är professor i bok- och bibliotekshistoria sedan oktober 2018. Jag disputerade i historia år 2000 vid Stockholms universitet, där jag också är docent.

Mellan 2007 och 2018 arbetade jag på Kungliga biblioteket med forskningsinfrastruktur och samlingar. Bland projekt jag arbetat med där vill jag särskilt framhålla digitaliseringen av bevarade bilder från Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna, det mest omfattande planschverket från svensk stormaktstid.

2016–2020 ledde jag forskningsprojektet "TTT: Text till tiden! Medeltida texter i kontext – då och nu", ett forsknings- och djupkatalogiseringsprojekt om de fornsvenska handskrifterna på Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek. Katalogen och digitaliserade handskrifter tillgängliggjordes i databasen manuscripta.se.

Utöver det har jag ägnat mycket uppmärksamhet åt tryckfrihetsdiskussionerna under 1700-talet och arbetar nu på ett större arbete om det som pressforskaren Otto Sylwan kallade "slyngelåren i svensk press", alltså tryckfrihetsperioden 1766–1774.

I Forskningsportalen finns information om min verksamhet sedan oktober 2018. För tidigare verksamhet och äldre publikationer besök jonasnordin.eu.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturstudier
  • Historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonas Nordin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren