Foto av Jonas Otterbeck

Jonas Otterbeck

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är professor i islamologi vid CTR och undervisar i kurser om islam på alla nivåer inklusive mastersnivå och handleder även doktorander.
Mitt huvudsakliga forskningsintresse är vad som sker med islam i nutid. Hur förstår muslimer på olika platser, från olika sociala positioner sin religion? Mest har jag forskat om vad som sker i Sverige bland muslimerna här, men jag har även ett intresse för Islam och populärmusik. Jag arbetar med ett forskningsprojekt inom detta fält. Eftersom jag forskar om muslimer i Sverige har det även blivit så att jag har studerat representationer av muslimer i Sverige.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionshistoria
  • Religionsvetenskap

Nyckelord

  • Islamic studies
  • Islamologi
  • Musik
  • Populärkultur

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonas Otterbeck är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren