Foto av Jonas Thorup Thomsen

Jonas Thorup Thomsen

Forskare

Personlig profil

Forskning

Jeg er en historiker specialiseret i den tidligt moderne periode. Jeg er ph.d. i historie fra Aarhus Universitet (2022) med min afhandling Danish Clergymen and their Book Collections, hvori jeg undersøgte bogudbredelse og videnscirkulation både lokalt og transnationalt ved at gennemgå gejstlige skifteinventarer og auktionsprotokoller. Som ph.d.-studerende var jeg gæsteforsker ved University of St Andrews og Radboud University Nijmegen.

Lige nu arbejder jeg som forsker på projektet Adelns testamenten – Arv och egendomsfördelning inom svensk adel, 1750–1810. I dette projekt, der er finansieret af Crafoordska stifelsen og ledet af Martin Dackling, undersøger jeg den svenske adels arvepraksis og de kulturelle aspekter i deres konkrete beslutninger og argumenter.

Mine forskningsinteresser drejer sig kulturhistorie, boghistorie og videnshistorie (kunnskapshistoria) i det tidligt moderne Skandinavien, ca. 1500–1800.

Undervisning

Ved siden af min forskning underviser jeg kurser om videnskabsteori, boghistorie, kulturhistorie og tidligt moderne historie.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonas Thorup Thomsen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren