Foto av Jonas Thorup Thomsen

Jonas Thorup Thomsen

Forskare

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonas Thorup Thomsen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities