Foto av Jonas Wihlborg

Jonas Wihlborg

Dr med vet, Timlärare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är sjuksköterska med specialistutbildning inom ambulanssjukvård. Mina kliniska erfarenheter omfattar ambulans-, akut- och intensivvård nationellt och internationellt. Jag är Doktor i medicinsk vetenskap och arbetar som universitetsadjunkt Institutionen för Hälsovetenskaper. Min forskning är i huvudsak inom kunskapsområdet ambulanssjukvård med specifik inriktning på ambulanssjuksköterskans kompetens och utbildning.

Jag har erfarenhet som kurs- och inriktningsansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningen inriktning ambulanssjukvård. Min huvudsakliga pedagogiska gärning har varit kopplat till undervisning inom specialistutbildningsprogrammet men jag är även engagerad i sjuksköterskeprogrammet. Vid Medicinska fakultetens centrum för lärande och undervisning (MedCUL) har jag varit kursledare för flera högskolepedagogiska kurser för lärare vid fakulteten.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Omvårdnad

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonas Wihlborg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren