Foto av Jonas Wrigstad

Jonas Wrigstad

knuten till universitetet, MD PhD

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Är specialist i anestesi och intensivvård sedan 2003 med ett särskilt stort intresse för kvalitativa och ofta tvärvetenskapliga aspekter av risk, mänskliga faktorer och säkerhet i komplexa system. Den kliniska delen av mitt arbete har de senaste åren varit mest fokuserad på barnanestesi, patientsäkerhetsuppdrag och global hälsa medan forskningsprojekten har varit inriktade mot systemsäkerhet och sjukvårdens framtida anpassning till det postantibiotiska samhället. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Klinisk medicin
  • Anestesi och intensivvård

Nyckelord

  • Patientsäkerhet
  • Mänskliga faktorer
  • Global hälsa
  • Kvalitativ forskningsmetodik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonas Wrigstad är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren