Foto av Jonas Wrigstad

Jonas Wrigstad

Knuten till universitetet, MD PhD

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Är specialist i anestesi och intensivvård sedan 2003 med ett särskilt stort intresse för kvalitativa och ofta tvärvetenskapliga aspekter av risk, mänskliga faktorer och säkerhet i komplexa system. Den kliniska delen av mitt arbete har de senaste åren varit mest fokuserad på barnanestesi, patientsäkerhetsuppdrag och global hälsa medan forskningsprojekten har varit inriktade mot systemsäkerhet och sjukvårdens framtida anpassning till det postantibiotiska samhället. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Klinisk medicin
  • Anestesi och intensivvård

Fria nyckelord

  • Patientsäkerhet
  • Mänskliga faktorer
  • Global hälsa
  • Kvalitativ forskningsmetodik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonas Wrigstad är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren