Foto av Jonatan Fast

Jonatan Fast

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

My PhD is based on a fundamental science project with the aim to understand how nansocale effects such as quantum phenomena in nanowires can be employed to improve the efficiency of conversion of heat into electricity. In particular, the project focuses on photo-thermoelectric energy conversion, where light is used to create non-equilibrium, "hot" electrons, whose energy can then be harvested by using energy filtering based on heterostructures in nanowires.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Den kondenserade materiens fysik
  • Nanoteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonatan Fast är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren