Foto av Jonatan Nästesjö

Jonatan Nästesjö

Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning kan placeras i gränslandet mellan vetenskapssociologi och studier av högre utbildning. Mer specifikt intresserar jag mig för hur normer, värden och strukturer för att göra karriär inom akademin påverkar unga forskares praktiker och identiteter inom human- och samhällsvetenskapliga discipliner. Ett särskilt fokus riktas mot samspelet mellan hur forskning utvärderas och tillskrivs värde i olika institutionella sammanhang och hur unga forskare lär sig att leva, arbeta och producera kunskap inom dagens akademi. Det innebär att min forskning berör en rad olika teman, såsom styrning och utvärdering av forskning, akademisk socialisation, kunskapsproduktion samt professionella normer och identiteter. Jag när ett särskilt intresse för det framväxande fältet valuation studies. 

Undervisning

För närvarande undervisar jag om i) utvärderingar, new public management och mål- och resultatstyrning, ii) sociologiska perspektiv på professioner och professionalism samt iii) kvalitativa forskningsmetoder. 

Jag handleder även uppsatsarbeten på kandidatnivå.

Fria nyckelord

  • Vetenskapssociologi
  • Högre utbildning
  • Science and Technology Studies
  • Valuation studies
  • Forskningspolitik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonatan Nästesjö är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler