Foto av Jonatan Wistrand

Jonatan Wistrand

Doktor, Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jonatan Wistrand disputerade i november 2019 på avhandlingen "Läkaren som patient - dokumentära och litterära vittnesmål under 1900- och 2000-tal". Studien utgår från litterära berättelser - narrativ - skrivna av läkare under olika tidsepoker. De föreställningsvärldar som omgärdar patient- respektive läkarrollen intar en central roll i problematiseringen av läkarens yrkesidentitet. Andra forskningsintressen är universitetshistoria och medicinskt kunskapsutbyte i Östersjöområdet under 1900-tal.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonatan Wistrand är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren