Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jonatan Wistrand disputerade i november 2019 på avhandlingen "Läkaren som patient - dokumentära och litterära vittnesmål under 1900- och 2000-tal". Studien utgår från litterära berättelser - narrativ - skrivna av läkare under olika tidsepoker. De föreställningsvärldar som omgärdar patient- respektive läkarrollen intar en central roll i problematiseringen av läkarens yrkesidentitet. Andra forskningsintressen är universitetshistoria och medicinskt kunskapsutbyte i Östersjöområdet under 1900-tal.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonatan Wistrand är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren