Jonathan LS Esguerra

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

1. Role of non-protein coding RNAs (e.g. microRNAs, long non-coding RNAs, small nucleolar RNAs) in various aspects of diabetes and cardiometabolic disorders, and exploring their potential as novel therapeutic targets (RNA-based therapeutics).

2. microRNAs as blood-based biomarkers in the progression of diabetes and associated complications.

3. Application of computational biology in elucidating biological processes and mechanisms.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Bioinformatik och systembiologi
  • Endokrinologi och diabetes

Fria nyckelord

  • non-coding RNA
  • Diabetes
  • Biomarker discovery
  • RNA-seq
  • Bioinformatics

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jonathan LS Esguerra är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren