Foto av Josef Taalbi

Josef Taalbi

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsintresse ligger i studiet av endogen innovation och teknisk förändring under det långa 1900-talet (1890-2010). Delar av detta arbete har varit att konstruera och vidareutveckla en svensk innovationsdatabas (Sjöö, Taalbi, Kander, Ljungberg, 2014). Min forskning syftar till att kombinera mikro- och makroanalys och statistisk och kvalitativ information från innovationsbiografier för att studera drivkrafterna bakom teknisk och strukturell förändring. Dynamiken i utvecklingen av innovationer studeras i ett långsiktigt perspektiv genom att fokusera innovationsnätverk, tekniska system och utvecklingsblock.

Undervisning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Josef Taalbi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren