Foto av Josefine Östrup Backe

Josefine Östrup Backe

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Josefine Östrup Backe är forskare och universitetslektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap. Läs mer om forskningen på hennes engelskspråkiga profil.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

  • hållbar turism
  • destinationsutveckling
  • samhällsutveckling
  • LSSMC: Methods
  • Qualitative and Ethnographic Methods
  • food tourism

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren