Personlig profil

Forskning

Josefine Jönsson, M.Sc., är doktorand och jobbar med epigenetik och kost i Charlotte Lings grupp (LUDC, CRC, Malmö). Hon har en mastersexamen i molekylärbiologi - Bioteknologi och Genetik, och är särskilt intresserad av epigenik, nutrition, och övervikt. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Genetik
  • Biokemi och molekylärbiologi
  • Näringslära
  • Bioinformatik och systembiologi
  • Cellbiologi

Fria nyckelord

  • Epigenetik
  • Epidemiologi
  • Nutrition

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Josefine Jönsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren