Foto av Josephine Rekers

Josephine Rekers

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Josephine’s research on urban and regional development weaves together three strands of work: peripheries and second-tier cities, the role of agency in regional development, and innovation adoption and diffusion. Projects investigate these themes through in different empirical contexts, including the medtech sector and cultural and creative industries; Swedish non-core regions; interdisciplinary research environments and research infrastructures; and innovation in the Global South.

Undervisning

Teaching areas range from basic (Bach.) to advanced (Msc.) level economic geography (industrial geography, regional dynamics, institutional- evolutionary- and relational economic geography), in addition to coordinating the project-based Applied Research Methods and Research Design in Urban Planning.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Social och ekonomisk geografi
  • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Josephine Rekers är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler