Foto av Juan Andres Vaz Leonidas

Juan Andres Vaz Leonidas

Specialistläkare, Postdoktor, Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Om mig

Jag tog examen från Lunds Universitet juni 2015. Därefter gjorde jag min allmäntjänstgöring på Hallands sjukhus i Halmstad. Jag är specialist i internmedicin och sedan 2020 gör jag min sub-specialisering inom medicinsk gastroenterologi och hepatologi. I november 2019 påbörjade jag min forskautbildning under handledning av professor Patrik Midlöv. I april 2023 försvarade jag min avhandling "Some epidemiological aspects of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma in Sweden".

Leversjukdomarnas incidens och prognos samt dess samband med sociodemografiska förhållanden är mitt främsta forskningsområde.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Gastroenterologi
  • Allmän medicin

Fria nyckelord

  • Levercirros
  • Levercancer
  • epidemiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Juan Andres Vaz Leonidas är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren