Foto av Juan Andres Vaz Leonidas

Juan Andres Vaz Leonidas

Specialistläkare, Postdoktor, Knuten till universitetet

Nätverk

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren