Inget foto av Juan Fernandez Tajes

Juan Fernandez Tajes

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Juan Fernandez Tajes är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Nursing and Health Professions