Juan Ocampo

Doktorand

Personlig profil

Forskning

Juan Ocampo är doktorand vid Lunds universitet med studier inom ingenjörsvetenskap och samhällsvetenskap; för närvarande studerar han införandet av finansiella idéer i låginkomstbefolkningar. Han är knuten till LU Agenda 2030 Graduate School och Lunds Handelshögskola. Juan är aktiv meddelande av studentkåren och student rep. på Pufendorf Institute for Advance Studies vid LU. Juan gillar att göra materiella representationer av forskning. 

Juan handeledare är Ester Barinaga och Jens Rennstam.

 

Samverkan

Aware of the importance of outreach in academia I am constantly developing and participating in events and activities that bring attention to topics of my interests.

I have moderated different panels on Artificial Intelligence and Sustainable Development in collaboration with different actors in Sweden, and coordinated seminars on Computer Modeling and Qualitative methods for the European Association of Social Simulation.

I also post regularly on the Agenda 2030 Graduate School blog

Creativity is key in my research, so I am continuously looking for different ways of developing content based on research. For example, I have produced a short movie on socio-economic realities, developed educative material on community currencies, and have been invited to present my research at different popular science events (e.g. Forskar Grand Prix 2021)

Undervisning

Jag är intresserad att vara lärare om social innovation och  teknologi mot fattigdom.

Yrkesarbete

Juan började sin yrkeskarriär som ingenjör (2012) inom projektutveckling och försäljning och flyttade senare till den multilaterala sektorn som konsult för Världsbanken i Latinamerika. Efter att ha avslutat sin masterexamen i samhällsteknik (2015) arbetade han som rådgivare för viceministern för offentlig förvaltning i Colombia. 2017 flyttade Juan till Danmark för att genomföra sina studier i innovation och entreprenörskap och 2019 flyttade han till Sverige för att påbörja sin forskarutbildning i social innovation. 2022-23 var Juan Medordförande vid Lunds doktorandkåren.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Teknik och teknologier
  • Nationalekonomi

Fria nyckelord

  • Lokal valuta

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Juan Ocampo är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren