Foto av Julia Björverud

Julia Björverud

Doktorand

  • Telefon+46462221134
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsprojekt fokuserar på den svenska offentlighetsprincipen. Projektet syftar inledningsvis till att utreda rättsutvecklingen rörande offentlighetsprincipen, från dess tillkomst 1766 till modern tid. Vidare avser projektet att utreda offentlighetsprincipens betydelse i en nordisk kontext, med fokus på en analys av en nordisk rättskultur på området med ursprung i den svenska offentlighetsprincipen. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Rättshistoria

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Julia Björverud är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler