Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om hur vår exponering för olika typer av luftburna partiklar ser ut, var i lungan de hamnar efter att vi har andats in dem och vilka effekter det kan ha på vår hälsa

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Nanoteknik
 • Övrig annan medicin och hälsovetenskap
 • Cellbiologi

Fria nyckelord

 • Aerosolteknologi
 • Exponeringsbedömning
 • Luftföroreningar och hälsa
 • Lungdeponering
 • Nanosäkerhet
 • Nanotoxikologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Julia Linell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren