Foto av Julia Nilsson

Julia Nilsson

Postdoktor, Doktorand

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Julia Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology