Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Bevarandet av mobila insekter i naturbetesmarker - nyttan av matrisen

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är inom landskapsekologi, bevarandebiologi och naturvård. I mitt doktorandprojekt syftar jag till att undersöka om blombesökande insekters (fjärilar och vildbin) populationsfortlevnad och diversitet i naturbetesmarker drar nytta av kompletterande blomresurser nära betesmarkerna i kontrasterande landskap med antingen hög eller låg tillgänglighet av fältkanter. Jag planerar att uppnå dessa syften genom att genomföra både observationella och experimentella fältstudier i södra Sverige, samt genom att syntetisera resultat från större spatiella skalor genom meta-analys. Mitt doktorandprojekt startade i maj 2020 och planerar att pågå i fyra år.

Forskning

Dubbelbeckasinens flyttmönster

Förutom min huvudsakliga forskning drar jag nytta av min breda utbildningsbakgrund inom miljövetenskap, bevarandebiologi och naturvård samt flyttfågelforskning. Sedan mitt mastersarbete har jag varit inblandad i forskningen om dubbelbeckasiners flyttmönster som bedrivs i samarbete med forskare i bland annat Lund, Uppsala, Polen och Nederländerna. Inom denna forskargrupp syftar vi att undersöka de häpnadsväckande flyttningar som dubbelbeckasinen genomför under höst och vår.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Julia Weber är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren