Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Nyckelord

  • jordbruk
  • ekosystemtjänster
  • Biologisk mångfald
  • policy utvärdering
  • beslutsfattande
  • samverkan

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Juliana Dänhardt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren