Personlig profil

Forskning

  • (Internationell) Politisk teori  
  • Ojämlikhet och (global) rättvisa
  • Normativ Teori, speciellt icke-ideal teori / critical theory
  • Globalisering och Global governance

Min avhandling med titeln "staten som aktör för kosmopolitism" ska handla om statens potential att vara en mäktig aktör för kosmopolitism hellre än ett  hinder. Jag ska diskutera det i relation till globala struktruella orättvisor, speciellt mat produktion och hunter. Jag ska skriver avhandlingen inom icke-ideal teori.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Juliane Liebsch är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler