Inget foto av Junsheng Chen

Junsheng Chen

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Junsheng Chen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi