Foto av Jutta Bolt

Jutta Bolt

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuseraratt förstå långsiktiga, jämförande ekonomiska utvecklingsmönster, med särskilt fokus Afrika. Aktuella forskningsprojekt inkluderar studier av långsiktig befolkningsdynamik i Afrika (Wallenberg Academy Fellowship),  det historiska ursprunget till dagens inkomstskillnader i Afrika, långsiktig jordbruksproduktivitet i Afrika och Maddison-projektet som syftar till att mäta långsiktig, global ekonomisk utveckling.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jutta Bolt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren