Foto av Jutta Haider

Jutta Haider

Affilierad professor (gästprofessor), docent, Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

  • Gästforskare och affilierad professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper. 
  • Professor vid institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås.

Forskningsintressen: digitala kulturers förutsättningar för produktion, användning och distribution av kunskap och information. Det aktuella fokuset ligger på miljöinformation, dataficering av miljöfrågor, samt media- och informationskunnighet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Kulturstudier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jutta Haider är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren