Kacper Szkalej

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag specialiserar mig på immaterialrätt, särskilt upphovsrätt. I min forskning kombinerar jag gärna nationella, EU- och internationella perspektiv, ofta med beaktande av teknisk utveckling och marknaden. Min vetenskapliga gärning har en bredd som omfattar ren forskningsverksamhet, publikationsverksamhet, deltagande vid och organisering av evenemang, samt nationella och internationella resor omfattande såväl konferensdeltagande med egna anföranden som forskningsvistelser.

Under 2021 disputerade jag vid Uppsala universitet på avhandlingen Copyright in the Age of Access to Legal Digital Content som behandlar upphovsrätt utifrån ett användar- jämte konsumentperspektiv. Avhandlingen tar sikte på nationell, EU- och internationell upphovsrätt, vissa andra civilrättsliga bestämmelser, grundläggande rättigheter, och präglas av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt med fokus på framför allt teknik och marknadsbeteende.

Vid sidan av mitt avhandlingsarbete har jag medförfattat en tillgänglig bok om EU-upphovsrätt samt varit medredaktör för en internationell publikation om arbetstagares immaterialrätter som nu även finns i en andra upplaga och deltagit i ett flertal externa forskningsprojekt, vilka projekt har tagit sikte på olika aspekter av det upphovsrättsliga systemet och närliggande områden såsom reglering av autonoma system.

Mina nuvarande forskningsintressen cirkulerar kring skärningspunkten mellan upphovsrätt och grundläggande rättigheter samt hållbar teknisk reglering av privaträttsliga förhållanden som tar sikte på konsumenter, mellanhänder i en digital miljö, samt forskningssektorn (särskilt s.k. dataminering för forskningsändamål och maskininlärning).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Juridik

Nyckelord

 • immaterialrätt
 • upphovsrätt
 • konsumenträtt
 • upphovsrättsinskränkningar
 • tekniska skyddsåtgärder
 • mellanhänders ansvar
 • platformreglering
 • autonoma system
 • mänskliga rättigheter
 • EU-rätt
 • IT-rätt
 • Medierätt
 • integritetsskydd
 • DRM-system

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kacper Szkalej är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren