Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kajsa Atterling Brolin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap